คอร์สเรียน Matchhouse

ติวสอบเข้าโรงเรียนดัง ม.4

รายละเอียดของคอร์ส

GET M1 ลุยข้อสอบดังพิชิต ม.1

ตารางการเรียนแต่ละสาขา

สาขา

วิชาที่เปิดสอน

จำนวน
(ชั่วโมง)

สอบถามคอร์ส

เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 คณิต วิทย์ 32 ชั่วโมง 02-872-4440 หรือ 02-872-4442

[รีบด่วน] รับเพียง 15 คนเท่านั้น!