คอร์สเรียน Matchhouse

ติวสอบเข้าโรงเรียนดัง ม.1

รายละเอียดของคอร์ส

GET M1 ลุยข้อสอบดังพิชิต ม.1

ตารางการเรียนแต่ละสาขา

สาขา

วิชาที่เปิดสอน

จำนวน
(ชั่วโมง)

สอบถามคอร์ส

เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 คณิต วิทย์ 32 ชั่วโมง 02-872-4440 หรือ 02-872-4442
เดอะมอลล์บางแค ชั้น 4 คณิต วิทย์ อังกฤษ 48 ชั่วโมง 02-454-9552 หรือ 02-454-9553
ซีคอน ศรีนครินทร์ ชั้น 3 คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม 72 ชั่วโมง 02-721-9703 หรือ 02-721-9704

[รีบด่วน]

รับเพียง 15 คนเท่านั้น! ต่อ 1 สาขา