ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561   1.เส้นทางการสอบเข้า สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กรณีน้องที่มีฐานะยากจน ให้ส่งหลักฐานเพื่อไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบได้ ตรวจสอบคุณสมบัติ : วันที่ 15...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา2561

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา2561   กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป สอบประเมิน : วัน 2 กันยายน 2561 ประกาศผล : วันที่ 6...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา2561   เส้นทางการสอบเข้า   คลิกติดตามข่าวการสอบโรงเรียนและสาระน่ารู้เพจ StudentSquare – ศูนย์รวมนักเรียนพันธุ์ใหม่   1.คุณสมบัติของผู้สมัคร   2.วิชาที่เปิดสอบ   3.ขั้นตอนการสมัคร...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา2561   เส้นทางการสอบเข้า สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ : วันที่ 14 สิงหาคม 2561...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิมวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิมวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา2561   เส้นทางพิชิตฝัน   คลิกติดตามข่าวการสอบโรงเรียนและสาระน่ารู้เพจ StudentSquare – ศูนย์รวมนักเรียนพันธุ์ใหม่   1.วิชาที่เปิดสอบและคุณสมบัติของผู้สมัคร   2...

Read More

สอบถามคอร์สเรียน