ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ

ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

Pre-test62 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Pre-test62 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   กำหนดการรับสมัคร   คลิกติดตามข่าวการสอบโรงเรียนและสาระน่ารู้เพจ StudentSquare – ศูนย์รวมนักเรียนพันธุ์ใหม่   1.คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6   2.วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้- 16 ตุลาคม 2561 เวลา09.00-16.00 น.ในวันเวลาราชการ ⇒สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ⇒ประกาศผล  : วันที่ 24 ตุลาคม 2561...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

Open house โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา2561

Open house โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา2561   กำหนดการ เปิดรับสมัครแล้ว วันจัดกิจกรรม : วันที่ 1 หรือ 2 กันยายน 2561   1.คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่3   2.จำนวนรับ 200 ที่นั่ง เต็มแล้วปิดเลย   3.ข้อมูลที่ต้องกรอบ ข้อมูลนักเรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

NUD PREP TEST 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

NUD PREP TEST 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   กำหนดการรับสมัคร ⇒ส่งใบสมัครไปที่โรงเรียนศูนย์สอบ : วันที่ 17 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 ⇒ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่  12 ตุลาคม 2561 ⇒ตรวจสอบรายชื่อ : วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ⇒สอบ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา2562   กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 13 กันยายน 2561 สอบข้อเขียน : วันที่ 15 กันยายน 2561 ประกาศผล : วันที่ 18...

Read More

สอบถามคอร์สเรียน

[contact-form-7 id=”4179″ title=”สอบถามคอร์สเรียน”]