บทความ

ทุนการศึกษามูลนิธียุวพัฒน์ ม.1-ม.6และสายอาชีพ ปีการศึกษา2561

ทุนมูลนิธียุวพัฒน์ ประถม-มัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ ปีการศึกษา2561   กำหนดการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือก : รอประกาศอีกครั้งประมาณเดือนธันวาคม2561-มกราคมคม 2562 ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นยันสิทธิ์ : วันที่ 15...

Read More
บทความ

ทุนการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทั่วประเทศ มูลนิธิตั้งเช็กกิม ปีการศึกษา2561

ทุนการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทั่วประเทศ มูลนิธิตั้งเช็กกิม ปีการศึกษา2561   กำหนดการ สมัครทางไปรษณีย์ : ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ประกาศผล : ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 มอบทุน : ให้ติดตามอีกครั้ง   1.ประเภทของทุน   2.คุณสมบัติของผู้สมัคร   3...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561   1.เส้นทางการสอบเข้า สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กรณีน้องที่มีฐานะยากจน ให้ส่งหลักฐานเพื่อไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบได้ ตรวจสอบคุณสมบัติ : วันที่ 15...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา2561

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ปีการศึกษา2561   กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป สอบประเมิน : วัน 2 กันยายน 2561 ประกาศผล : วันที่ 6...

Read More
บทความ

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา2561

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา2561   1.กำหนดการรับสมัคร ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 สอบระดับประถมศึกษา : วันที่ 25 สิงหาคม 2561   ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สอบระดับมัธยมศึกษา  : วันที่...

Read More

ข่าวสารแนะนำ

สอบถามคอร์สเรียน