ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชวนน้องป.4-6 สอบ Samsen Pretest ปีการศึกษา2560

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชวนน้องป.4-6 สอบ Samsen Pretest ปีการศึกษา2560   เส้นทางการสอบ ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 ธันวาคม 2560 -15 มกราคม 2561 ⇒สอบ : วันที่ 21 มกราคม 2561 ⇒ประกาศผล  : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561   คลิกตามข่าวการสอบโรงเรียนและสาระน่ารู้เพจ...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนสตรีวิทยา ชวนน้องระดับป.4-6 ทดสอบความรู้Pre-test ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

โรงเรียนสตรีวิทยา ชวนน้องระดับป.4-6 ทดสอบความรู้Pre-test ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560 เส้นทางการสอบ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 7 มกราคม 2561 ชำระเงิน : ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ : วันที่ 15 มกราคม 2561 สอบ : วันที่ 20 มกราคม...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับเตรียมอนุบาล-ป.1 ปี2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับเตรียมอนุบาล-ป.1 ปี2561 เส้นทางการสอบเข้า สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 8-26 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2561 สอบคัดเลือก : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานตัวและชำระค่าเทอม...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับม.1และม.4 ปี2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับม.1และม.4 ปี2561 เส้นทางการสอบเข้า   คลิกตามข่าวการสอบโรงเรียนและสาระน่ารู้เพจ StudentSquare – ศูนย์รวมนักเรียนพันธุ์ใหม่ 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1   ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4...

Read More
ข้อมูลสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ บทความ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1และม.4 ปี2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับม.1และม.4 ปี2561 เส้นทางการสอบเข้า ⇒จำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียนและใบสมัคร : วันที่ 13 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560 ⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1 -28 ธันวาคม 2560 (เวลา 09.00-15.00) ⇒สอบประเมินความรู้ระดับม.1 : วันที่...

Read More

ข่าวสารแนะนำ

สอบถามคอร์สเรียน